Pháp lý NOXH
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gói vay nhà ở xã hội 2017

Ngày 3/4/2018, Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 370/QĐ-TTG về việc quy định lãi suất gói vay nhà ở xã hội 2017 tại Ngân hàng Chính sách xã hội VBSP ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG GÓI VAY NHÀ Ở XÃ HỘI 2017 Để có thể chuẩn bị đầy đủ các thủ tục mua nhà ở xã hội tại Hà Nội và qua được sự kiểm duyệt của Sở xây dựng, cư dân cần đáp ứng được các điều kiện sau:Có hộ khẩu Hà Nội hoặc KT3 và bả [...]