Chủ đầu tư dự án chung cư C14 Bùi Xương Trạch là ai?

Đối với bất kỳ dự án bất động sản nào, đặc biệt là chung cư, thì một trong những thông tin quan trọng nhất mà khách hàng cần tìm hiểu chính là chủ đầu tư. Uy tín của chủ đầu tư sẽ quyết định đến mọi yếu tố của dự án bạn quan tâm. Và chủ đầu tư chung cư C14 Bùi Xương Trạch là MHDI – Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng.  TỔNG QUAN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ CHUNG CƯ C14 BÙI XƯƠNG TRẠ [...]